خــعــلی دوس دارم یـه پـسـت بـذارم بگم دختر خانوما بیاید مـخ مـنـو بـزنـیـد
.
.
ولی چـون مـیـدونـم چیزی پیدا نمی کنید هیچ اصراری نیست...
راحــت بـاشـیـد بـریـد بـقـیـه پــسـتـها رو بخـونـیـد!!!

/ 0 نظر / 18 بازدید