نرم افزار موبایل

بدین صورت که در زمان اذان به طور خودکار اذان را پخش می کند و بعد از آن دعا های مربوط به آن ماه را می خواند. از همه استفاده کنندگان این برنامه التماس دعا داریم.http://dnl.tebyan.net/NewDownload_Files/Masjidy_v1.0.207_1480.sis

/ 0 نظر / 6 بازدید