smsجدید عاشقانه

زندگی زیباست زشتی های آن تعبیر ماست

در مسیرش هر چه نازیباست آن تقصیر ماست

*************

خداوندا

تقدیرم را زیبا بنویس

کمک کن آنچه تو زود می خواهی من دیر نخواهم و آنچه تو دیر می خواهی من زود نخواهم

*************

برای انسان های بزرگ بن بستی وجود ندارد چون بر این باورند

 یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

/ 0 نظر / 9 بازدید