این مطلب فاطمه جان به ایمیل من فرستاده ممنونم

 

اگر عمر دوباره داشتم
 
 
دان هرالد(Don Herold) کاریکاتوریست و طنزنویس آمریکایی در سال 1889 در ایندیانا متولد شد و در سال 1966 از جهان رفت. دان هرالد دارای تالیفات زیادی است اما قطعه کوتاهش « اگر عمر دوبارهداشتم . . . » او را در جهان معروف کرد .
 
" البته آب ریخته را نتوانبه کوزه باز گرداند، اما قانونی هم تدوین نشده که فکرش را منع کرده باشد . "
 
اگر عمر دوباره داشتممی کوشیدم اشتباهات بیشتری مرتکب شوم . همه چیز را آسان می گرفتم . از آنچه در عمراولم بودم ابله تر می شدم . فقط شماری اندک از رویدادهای جهان را جدی می گرفتم . اهمیت کمتری به بهداشت می دادم . به مسافرت بیشتر می رفتم . از کوههای بیشتری بالامی رفتم و در رودخانه های بیشتری شنا می کردم . بستنی بیشتر می خوردم و اسفناج کمتر . مشکلات واقعی بیشتری می داشتم و مشکلات واهی کمتری . آخر ، ببینید ، من از آن آدمهاییبوده ام که بسیار محتاطانه و خیلی عاقلانه زندگی کرده ام ، ساعت به ساعت ، روز بهروز . اوه ، البته منهم لحظاتِ سرخوشی داشته ام . اما اگر عمر دوباره داشتم از اینلحظاتِ خوشی بیشتر می داشتم . من هرگز جایی بدون یک دَماسنج ، یک شیشه داروی قرقره ،یک پالتوی بارانی و یک چتر نجات نمی روم . اگر عمر دوباره داشتم ، سبک تر سفرمی کردم .
 
اگر عمر دوباره داشتم ،وقتِ بهار زودتر پا برهنه راه می رفتم و وقتِ خزان دیرتر به این لذت خاتمه می دادم . از مدرسه بیشتر جیم می شدم . گلوله های کاغذی بیشتری به معلم هایم پرتاب می کردم . سگ های بیشتری به خانه می آوردم . دیرتر به رختخواب می رفتم و می خوابیدم . بیشترعاشق می شدم . به ماهیگیری بیشتر می رفتم . پایکوبی و دست افشانی بیشتر می کردم . بیشتر سوارچرخ و فلک می شدم . بیشتر به سیرک می رفتم  .
 
در روزگاری که تقریباًهمگان وقت و عمرشان را وقفِ بررسی وخامت اوضاع می کنند ، من بر پا مى شدم و به ستایشسهل و آسان تر گرفتن اوضاع می پرداختم . زیرا من با ویل دورانت موافقم که می گوید: " شادی از خرد عاقل تر است . "
 
اگر عمر دوباره داشتم ، گل مینا از چمنزارها بیشتر می چیدم
/ 0 نظر / 9 بازدید