آموزش،ترفند کامپیوتر و موبایل

تغییر مسیر پوشه های ویندوز :
اگر می خواهید مسیر پیش فرض پوشه های شخصی همچون History,Favorites , My Documents , Application Data 
و ... را تغییر دهید به کلید : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\User Shell Folders

بروید و مسیرها را مطابق میل خود تغییر دهید .

/ 0 نظر / 4 بازدید