smsجدید عاشقانه

دلم گرم خداوندی است

که با دستان من، گندم برای یاکریم خانه می ریزد

چه بخشنده خدای عاشقی دارم

که میخواند مرا

با آنکه می داند گنهکارم/دلم گرم است می دانم

بدون لطف او تنهای تنهایم

 

 

خوب میدانم برای من کسی مثل تو نیست

خوب میدانم که روزی باز ناچارم به تو

میروم شاید دلت روزی گرفتارم شود

 

 

راموش کردنت کار آسانی است ! کافی است دراز بکشم

چشمهایم را ببندم و نفس نکشم !

 

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید