اس ام اس عاشقانه مخصوص عید نورروز

از فراق تو مرا هر نفسی صد آه است ! از تو غافل نیم ای دوست خدا آگاه است.

************

خدایا دوست بدار آنهایی را که دوست مان دارند و نمیدانیم ! و سلامت بدار آنهایی را که دوستشان داریم و نمیدانند .

************

به شانه ام میزنی که تنهایی ام را تکانده باشی ، به چه دل خوش کردی ؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی ؟

************

به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام ، دل تو را می طلبد دیده تو را می جوید

*************

زیبا ترین چشم ها را دارم چون تو را می بینم ، زیبا ترین حرف ها را می زنم چون از تو می گویم و زیبا ترین قلب را دارم چون تو آن هستی .

*************

در این متروکه دنیا که یاری نیست ، نشانی از کسی یا از دیاری نیست به عشقی جز خداوند اعتباری نیست .

************

در سرای گل فروشان گر چه گل بسیار هست ، مثل گل پیدا نمودن مشکل دشوار است .

***********

/ 0 نظر / 7 بازدید