smsجدید عاشقانه

وقتی عاشق هستی از دید یه عاشق به دنیا نگاه کن وقتی با دید یه عاشق به همه چیز بنگری متوجه همه چیز خواهی شد.
**********

وفا داری را از گل بیاموز چون به هر شاخه که می چسبد در آغوش همان شاخه می میرد

**********

دوست داشتن از برگ درخت باید آموخت چون وقتی زرد میشن وقتی می میرن وقتی جدا میشن باز هم پای همان درخت می افتد

**********

گرت پند خردمندان ز جان و دل نیاموزی فلک آن پند با تلخی بیاموزد تو را روزی.

*********

همان قدر که ستاره هست اگر ماه بود بازم این آسمون بی تو سیاه بود  

*********

به نام خدایی که آشنایی را در لبخند محبت را در عشق و جدایی را در اشک آفرید.

********

اگر روزی دلت لبریز غم بود گذارت بر مزار کهنه ام بود بگو بی نصیب خفته در خاک یه روزی عاشق دیوانه ام بود

********

من آهنگ غریب روزگارم غمی در انتهای سینه دارم تمام هستی ام یک قلب پاک است که آن را زیر پایت می گذارم.

********

اگه حلقه ازدواج از طلاست حلقه رفاقت از وفاست.

*******

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم مردن آن است که از خاطر تو با همه خاطره ها محو شوم .

به قلمراد میگن می زاری بچه ات بره دانشگاه میگه اگه به درسش لطمه نزنه اشکالی نداره .

/ 1 نظر / 3 بازدید