نرم افزار موبایل

همچنین می توانید بارکدهای مورد نظر را به لیست برنامه اضافه کنید. زمانی که برای اولین بار برنامه را باز می کنید از شما کدی می خواهد که شما بدون وارد کردن عددی و با فشار دادن جوی استیک برنامه را کامل می کنید و دیگر احتیاجی به کد نخواهد بود. بعد از نصب برنامه، اگر کد سریال بارکد هر جنسی را به او بدهید، به شما می گوید که ساخت کدام کشور هست و آیا کد داده شده صحیح هست یا خیر؟

http://dnl.tebyan.net/NewDownload_Files/BARCODE_Reader_1460.sis

/ 0 نظر / 4 بازدید