# اس_ام_اس_عید_قدیر

عید سعید غدیر خم بر همگان مبارک

شبی در محفلی ذکر علی بودشنیدم عارفی فرزانه فرموداگر آتش به زیر پوست دارینسوزی گر علی را دوست داریخورشید شکفته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید