این مطالب رو نیلوفر خانوم برای من فرستاده

احمد شاملو : سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

*************************************

پسری یک دختری رو خیلی دوست داشت که توی یه سی دی فروشی کار میکرد. اما به دخترک در مورد عشقش هیچی نگفت. هر روز به اون فروشگاه میرفت و یک سی دی می خرید فقط بخاطر صحبت کردن با اون دخترک بعد از یک ماه پسرک مرد... وقتی دخترک به خونه اون رفت و ازش خبر گرفت مادر پسرک گفت که او مرده و دخترک رو به اتاق پسرش برد... دخترک دید که هیچکدوم از سی دی ها باز نشده... دخترک گریه کرد و گریه کرد تا مرد... میدونی چرا گریه میکرد؟ چون تمام نامه های عاشقانه اش رو توی جعبه سی دی میگذاشت

***************************************

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست ! (شکسپیر
***************************************

انسان نقطه ای است بین دو بی نهایت . بی نهایت لجن و بی نهایت فرشته...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید