اس ام اس جدید عاشقانه

………………………………

پیکانی با شماره پلاک تهران ص از چراغ قرمز رد میشه ، پلیس که غضنفر بوده آژیر کشان دنبالش می افته و پشت سرهم داد می زد : تهران صلی الله علیه و آله بزن کنار !

………………………………….

غضنفر زنگ میزنه به دوستش ، آهسته میگه : من الان توی جلسه ام . بعدا باهات تماس میگیرم !

…………………………………….

بعضی فکر می کنند این منصفانه نیست که خدا کنار گل سرخ خار گذاشته است . بعضی دیگر خدا را ستایش می کنند که کنار خارها گل سرخ گذاشته است .

…………………………………….

نظامی ترین جمله ی عاشقانه : توی اردو گاه قلبت ، منم یه اسیر جنگی ، تو منو شکنجه میدی , توی این قلعه ی سنگی

……………………………….

بوسه فعل است ، چون هم لازم است هم متععدی . بوسه حرف تعجب است ، چون اگر ناگهانی باشد طرف مقابل را مات و مبهوت می کند . بوسه ضمیر است ، چون از قید انسان خارج نیست . بوسه حرف ربط است ، چون 2 نفر را به هم متصل می کند !

………………………………

تنها برنامه ای که تکرارش آرزوی من است ، پخش زنده ی نگاه توست  !

………………………………

اگه خسته ای به من تکیه کن
 اگه تنهایی بیا پیشم
 اگه بی پناهی پناهتم
 اگه پول می خوای مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد !

…………………………..

/ 0 نظر / 8 بازدید